Brandsäkra färger och beläggningar

Brandsäkra eller brandhämmande färger är utvecklade för att motstå eld eller fördröja spridningen av lågor. Dessa färger innehåller oftast kemikalier som reagerar vid höga temperaturer för att skapa en skyddande barriär som isolerar materialet från lågorna. De används vanligtvis på strukturer som stålkonstruktioner, träytor och väggar för att förbättra deras motståndskraft mot eld.

”Vi brandskyddsmålar i brandklass R30, R60, R90. Brandskyddsklassen anger den tid som konstruktionen uppfyller sin funktion vid en brand”

Vikten av rätt applicering och underhåll

Rätt applicering av brandsäkra färger är avgörande för deras effektivitet. Det kräver specifik förberedelse av ytan, användning av rätt primers och följsamhet till tillverkarens instruktioner för applicering och torktid. Regelbundet underhåll och inspektioner är också nödvändigt för att säkerställa att beläggningens integritet upprätthålls över tid, särskilt i miljöer utsatta för mekanisk påverkan eller extrema väderförhållanden.

”Protega Steel är ett bra märke som fungerar som brandskyddsfärg. Den är optimerad för bärande stålkonstruktioner
inomhus med en brandklass R30-R90.”

Brandsäkerhetsåtgärder under målningsarbeten

Under målningsprojekt är det viktigt att målare vidtar försiktighetsåtgärder för att minska brandrisken. Detta inkluderar:

  • Användning av icke-brandfarliga lösningsmedel och tunnare.
  • Förvaring av brandfarliga material på säkra och välventilerade platser.
  • Användning av elektrisk utrustning och belysning som är säker för användning i potentiellt explosiva atmosfärer.
  • Säker hantering av arbetsutrustning för att förhindra gnistbildning.

Rekommendationer för målare och fastighetsägare

För målare:

För fastighetsägare:

  • Överväg användning av brandsäkra färger vid renovering eller nybyggnation, särskilt i områden som är kritiska för brandskyddet.
  • Genomför regelbundna kontroller och underhåll av målade ytor för att säkerställa att brandskyddet upprätthålls.

Detaljerad offert
Såklart helt gratis!