Farligt andas in målarfärg?

Farligt andas in målarfärg? Tidvis kan den som bygger eller målar i sitt hem komma i kontakt med farliga kemikalier. Här kan du få råd om sådant som kan vara bra att tänka på när du målar.

Farligt andas in målarfärg

Varför är det farligt att andas in målarfärg?

I målarfärger kan det finnas farliga ämnen som är skadliga för miljön och hälsan. Läs alltid instruktionerna på förpackningen och håll utkik efter varningsmärken. Genom att skaffa dig kunskaper om målarfärg kan du skydda dig själv. De allra flesta färgerna består av fyra ingredienser: Pigment, bindemedel, lösningsmedel och tillsatser.

Pigmentet är det ämne i färgen som ger den kulören. Många av de pigment man använder är skadliga för både miljö och målare, dock har man ersatt de till mindre skadliga pigment. Men fortfarande skadligt.

Bindemedel är ämnet vars syfte är att binda ihop pigmenten, få färgen att stelna när det målas på och även torka och fästa på ytan.

Lösningsmedlet reglerar färgens konsistens, vilket innebär att den gör färgen lätt att stryka på. Idag har det blivit allt vanligare med vattenbaserade färger, dessa innehåller konserveringsmedel vilket kan ge eksem och liknande hudallergier.

Tillsatser är som det låter tillsatser vilket innebär att de kan ha olika funktioner beroende på målarfärgens ändamål. Typiska tillsatser är konserveringsmedel, rostskydd eller antimögel.

Skydda dig när du målar

Som vi nämnt kan det finnas ämnen som kan påverka din hälsa och rent ut sagt vara farliga. Det kan orsaka allt från eksem till livslånga allergier och problem. Därför måste du alltid skydda dig när du använder målarfärg.

  • Följ varningsmärkningarna på färgförpackningen och använd alltid handskar när du hanterar färg.
  • Skölj av hud som har fått färgstänk i stället för att torka bort det för att undvika att gnugga in färgen i huden.
  • Se till att det finns tillräcklig ventilation när du målar och undvik att låta barn närvara vid användning av organiska lösningsmedel som t.ex. lacknafta.
  • Förvara penslar på ett säkert ställe och undvik att placera dem i blöt där barn kan nå dem.
  • Färg kan innehålla skadliga ämnen för miljön, så se till att inte hälla färgrester i avloppet eller i hushållssoporna. Lämna alltid gamla färgburkar och färgrester till miljöstationen.

Källa: https://www.kemi.se/kemikalier-i-vardagen/kemikalier-i-hemmet-och-pa-fritiden/byggprodukter#h-Malarfarg

Detaljerad offert
Såklart helt gratis!