Gesällprov målare

I flera hundra år har målare avlagt examen med ett gesällprov. Så fortsätter det vara än idag. Det som skiljer gesällproven åt idag kontra det som utfärdades på 1500-talet är innehållet, numera finns det en stark koppling till den faktiska produktion som målaren verkar i.

MYN:s (måleribranschens yrkesnämnd) anser att om gesällprovet ska vara trovärdig i dagens samhälle måste det innehålla rätt moment och innehåll. MYN anser också att det är viktigt att man bedömer provet på ett sådant sätt som är rätt för både yrkesstoltheten men även de krav marknaden ställer på målare.

Läs mer: Hur blir man målare som vuxen?

Gesällprov målare

Om gesällprovet

Ett lärling hade både en skyldighet och rättighet att göra gesällprovet som består av ett teoriprov som yrkesprov.

Det teoretiska provet genomförs på egen hand av lärlingen i det som kallas lärlingsportalen, detta prov är obligatoriskt och måste vara godkänt innan man kan göra det yrkestekniska provet.

Yrkestekniska provet genomförs under utbildningsperioden mellan 5950 – 6800 timmar. När lärlingen känner sig redo att utföra provet ska man i samråd med arbetsgivaren ta fram ett lämpligt objekt att utföra provet på.

Utbildade målare som av olika skäl inte har utfört sitt gesällprov kan ändå ta examen genom att avlägga provet. Provet kan genomföras på det företag där målaren är anställd eller på ett objekt som målaren tillhandahåller. Det är dock en förutsättning att objektet och de tillhörande behandlingarna godkänns av en granskande gesällprovsgranskare under förbesiktningen.

Gesällprovet består av flera moment som inkluderar underbehandling och färdigbehandling av snickerier, underbehandling och målning av tak och vägg samt underbehandling och tapetsering/vävsättning. För att bli godkänd krävs en snittpoäng på minst 3 och att arbetstiden används på ett korrekt sätt. Det finns möjlighet att göra om provet om det inte godkänns vid första försöket.

Granskningsarvode

Gesällprovet granskas sedan av utsedda granskningsmän från MYN. En avgift debiteras av beställande företag för arvode till produktionens gesällprovsgranskare, som utses av Måleriföretagen i Sverige. Granskningsarvodet består av 4% av ett prisbasbelopp och milersättning enligt Skatteverkets regler.

När lärlingen har avlagt ett godkänt gesällprov tilldelas han eller hon ett gesällbrev och yrkesbevis. Kostnaden för gesällbrevet faktureras direkt till det beställande företaget av Sveriges Hantverksråd, och är för närvarande 700 kronor exklusive moms.

Källa: https://hantverksrad.se/gesall-och-mastarbrev/yrke-for-yrke/malare/

Detaljerad offert
Såklart helt gratis!