Hur tvätta pensel?

Hur tvätta pensel? För att bevara dina målarverktyg i gott skick är det viktigt att alltid tvätta penslar och rullar i ett separat kärl. Att tvätta dem under kranen eller med rinnande vatten kan skada verktygen och är inte en lämplig metod. Dessutom är det viktigt att undvika att hälla tvättvattnet i avloppet för att minska miljöpåverkan. (läs här om vilka penslar är bäst)

Hur tvätta pensel

Så kan du tvätta din pensel

Vattenlöslig färg:

Torka av den överflödiga målarfärgen från penseln eller rullen efter användning. Du kan göra detta genom att torka av färgen på till exempel färgburkens kant eller med hjälp av papper.

Efter att ha torkat av överflödig färg är det dags att tvätta penseln eller rullen. Lägg verktyget i blöt i ett separat kärl med antingen vatten eller ett medel för penseltvätt för att ta bort all färg.

Efter blötläggningen bör du torka av de återstående färgresterna från penseln med hjälp av papper.

Låt färgresterna sedimentera på kärlets botten. Tänk även på att du inte ska hälla ned vätskan i avloppet, det kan nämligen vara skadligt för miljön.

Efter att ha tvättat dina målarverktyg är det viktigt att hantera blötläggningsvattnet på rätt sätt. Låt färgresterna i vattnet sjunka till botten av kärlet för att separera dem från den renade vattnet. Därefter kan du hälla ut vattnet i avloppet så att fällningen blir kvar i kärlet. Men om du har använt tvättmedel bör du inte hälla ut vattnet i avloppet.

Låt sedan fällningen på kärlets botten torka, och placera den i blandavfallet. Om det finns en fuktig fällning eller tvättmedel kvar i kärlet, är det bäst att lämna den på ett insamlingsställe för farligt avfall i ett slutet kärl.

Det är också viktigt att anteckna innehållet på burken för att undvika förvirring och för att du ska veta vilka ämnen som finns i kärlet.

Lösningsmedelsburen färg:

Ta bort överflödig målarfärg från penseln eller rullen genom att torka av den på färgburkens kant eller med papper.

Häll penseltvättmedlet (lösningsmedlet) i ett separat kärl och blötlägg verktyget. Efter tvätten, torka bort eventuella färgrester från penseln med papper och låt verktyget torka.

Låt färgresterna i lösningsmedlet sjunka till botten av kärlet. Klar tvättlösning som inte innehåller färgrester kan återanvändas. Observera att du inte bör hälla lösningsmedelsavfall i avloppet.

Därefter tar du fällningen och tvättvätskan till en återvinningscentral för farligt avfall. Det är viktigt att anteckna innehållet på burken för att säkerställa korrekt hantering och minimera miljöpåverkan.

Källa: https://www.nordsjo.se/sv/inredningstips-och-r%C3%A5d/s%C3%A5-h%C3%A4r-reng%C3%B6r-och-f%C3%B6rvarar-du-dina-penslar

Detaljerad offert
Såklart helt gratis!