Kollektivavtal målare

Kollektivavtal målare? Vad är ett kollektivavtal? Det är ett avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare på en sida och på andra sidan en facklig organisation. Nio av tio anställda i Sverige omfattas av något slags kollektivavtal, tack vare detta har man pension och försäkring via jobbet.

Kort och gott innebär ett kollektivavtal att man som arbetsgivare är överens med fackliga organisationer om villkor, vad ska gälla? Exempelvis reglerar man arbetstider, anställningsformer, löner och försäkringsskydd, samt ersättning vid sjukdom och semester. Ett kollektivavtal ger trygghet för både företag och anställda.

Kollektivavtal målare

Ackordslön för målare enligt kollektivavtal

Huvudlönesystemet: Ackord är den vanligaste löneformen för målare men om en annan överenskommelse görs är det detta som gäller. Dock får arbetsgivaren enligt kollektivavtalet inte stoppa målaren från att vilja ha ackordslön.

Garantilön: Om man jobbar på ackord har man en garantilön som för nuvarande ligger på 180,75 kr/timme. Sedan när ackordsräkningen är klar för man förmodligen ett överskott.

Genomsnittligt ackordslön: 2022 var den genomsnittliga ackordslönen i Sverige ca 246 kronor.

Månadsinkomst: Vidare innebär detta att en utbildad målare har en månadsinkomst på ungefär 42 804 kronor, om man arbetar 174 timmar / månad.

Planerad lönehöjning: 2022 skedde senaste lönehöjningen i kollektivavtalet som gäller för målare. År 2023 kommer nya förhandlingar att ske mellan arbetsgivare och fack.

Tidlön för målare

Lägsta tidlönen: Den lägsta lönen för en utlärd målare i det aktuella kollektivavtalet är 184,75 kronor / timme. (Lägsta tidlönen utgörs av garantilönen + individuellt tillägg).

Månadsinkomst: Detta innebär att en målare som arbetar 174 timmar per månad har en inkomst på 32 147 kronor / månad.

Förhandlas lokalt: Man bör dock veta att företagen förhandlar om lönen lokalt, med hjälp av fackets ombudsmän, vidare betyder detta att lönerna eventuellt kan bli högre.

Genomsnittlig tidlön: Den genomsnittliga tidslönen i landet år 2022 var 203 kronor. Det innebär att månadslönen låg på 35 322 kronor.

Planerad lönehöjning: 2023 sker nya förhandlingar mellan facken och arbetsgivare.

Källa: https://www.malarna.nu/avtal/las-ditt-avtal/

Detaljerad offert
Såklart helt gratis!