Måste man grundmåla fasad?

Måste man grundmåla fasad? Ja, det bästa är att grundmåla fasaden innan du målar med täckfärg. Genom att grundmåla fasaden kommer täckfärgen fästa bättre och ge både ett vackrare och jämnare resultat. Dessutom gör grundfärgen att underlaget kan avvisa fukt bättre, vilket minskar risken för eventuella fuktskador. 

Många undrar om det är nödvändigt att grundmåla en fasad. Att grundmåla vid fasadmålning är behövligt om du vill få ett snyggt slutresultat och minska risken för besvär med täckfärgen. Grundmålningen är ett viktigt steg i målningsarbetet.

Grundfärgen är det första skiktet som ska målas innan ett eller flera lager täckfärg stryks på. Det är extra viktigt att måla en träfasad som aldrig varit målad tidigare. Obehandlat trä behöver även impregneras med olja innan grundfärgen målas på för att sedan avsluta med täckfärg.

Måste man grundmåla fasad

Fördelar med att grundmåla en fasad

När du grundmålar fasaden säkerställer du att täckfärgen täcker bättre och ger ett jämnare resultat. Du kan med täckande grundfärg få en jämn och enhetlig grund innan du målar med täckfärg. Det är inte en bra idé att fuska med grundmålningen. Du kommer att tacka dig själv för att du la ner lite extra tid och möda på att grundmåla fasaden. En annan fördel med att grundmåla är att grundfärgen är billigare än täckfärgen. När du grundmålar behöver du använda mindre täckfärg som ofta kostar betydligt mer.

Välj rätt grundfärg och tillvägagångssätt

Vid grundmålning behöver du tänka på vilken typ av fasad det är du ska måla och välja grundfärg efter den. Det finns olika typer av grundfärger att använda på en fasad. Du kan alltid rådfråga din lokala färgbutik kring vilken grundfärg du bör välja ifall du är osäker. En träfasad kräver en viss typ av tillvägagångssätt medan en fasad av puts, plåt och tegel kräver en annan. Tänk på att använda rätt verktyg för att underlätta.

Källa: https://viivilla.se/inredning/farglara/mala-fasaden-har-ar-de-vanligaste-misstagen/

Detaljerad offert
Såklart helt gratis!