Måste man slipa golv innan målning?

Har du slitna golv? Då ska du måla om golvet! Ett golv med repor och fläckar är inte kul, men det går att förnya. Frågan är om man måste slipa golv innan målning? Och svaret är ja, oftast behöver du det.

Läs mer: Hur målar man golvet?

Måste man slipa golv innan målning

Tänk på att förarbetet är det viktigaste

Vare sig du har trägolv, parkett eller annat är det samma förarbete som skall göras. Eftersom golvet utsätts för väldigt mycket slitage (man går trots allt på det varje dag) är det värt att lägga ner mer tid på förarbetet så det blir ett bra resultat. Och i många fall behöver du slipa golv innan målning.

Steg för steg

Rengör golvet – Alla ytor måste vara rena, se därför till att rengöra grundligt. Börja med att plocka bort allt som står på golvet så att det är tomt. När golvet är tomt ska du kolla efter spikar som kan sticka upp från golv eller lister. Därefter ska du tvätta alla orenheter med målartvätt, det är angeläget att man inte missar hörnen. När golvet är torrt ska du skrapa bort ojämnheter.

Slipa golvet – För att färgen ska fastna ordentligt är det viktigt att golvet slipas innan. Hur mycket ska man slipa ner golvet? Ja det beror till största del på hur golvet ser ut, har du målade trägolv måste de slipas så pass mycket att ytan blir matt. Har du ett obehandlat golv bör de slipas med ett fint slippapper, torka sedan bort all slipdamm.

Lacka kvistarna – Om det finns kvistar i golvet använder du en pensel och kvistlack om täcker över dessa. Utan lack finns risken att kvistarna blöder igenom efter en viss tid. Spackla igenom spikhål och andra ojämnheter, låt torka och slipa men undvik kvistarna denna gång. Spackla och slipa ytterligare en gång och nu tar du även med de lackade kvistarna. Torka ytorna och maskera längs med lister och karmar.

Dags att måla – När du maskerat ytorna som inte ska målas är det dags för målning. Använd en pensel och måla närmast väggen. Sen målar du golvet. Måla hela golvet vid samma tillfälle och lägg på färgen jämnt. Måla sedan golvet två gånger, om golvet är obehandlat måste du även grundmåla innan du lägger på täckfärgen. 

Källa: https://www.forbes.com/sites/houzz/2014/03/31/what-to-know-before-refinishing-your-floors/

Detaljerad offert
Såklart helt gratis!