Marlon’s Måleri använder cookies för att skapa en trevlig upplevelse för besökare på deras webbplats.

All data sparas i enlighet med GDPR och det finns därmed inga risker för våra besökarna.

Cookies – Vad det är och varför vi har det.

En cookie är en textfil som sparas på din dator för att komma ihåg ditt besök. Cookies hjälper Marlon’s Måleri att analysera vad besökarna är intresserade av och vilka sidor som fungerar bäst.

Detta hjälper företaget att förbättra och anpassa webbplatsen och även för marknadsföringssyften.

Marlon’s Måleri använder cookies för att mäta antalet besökare på webbplatsen, hur dessa besökare navigerar vidare från förstasidan och när de använder kontaktformuläret. Cookies från Google Ads kan också användas vid eventuella marknadsföringskampanjer.

Att tillåta cookies innebär i allmänhet ingen risk. Men i sällsynta fall kan cookies användas av oseriösa företag för att samla in information.

Var därför extra försiktig innan du lämnar ut personuppgifter på en sida som du aldrig har besökt.

Du kan använda Marlon’s Måleris webbplats utan cookies. Om du blockerar cookies i din webbläsare sparas inga cookies från denna webbplats eller andra webbplatser på din dator. Så gör du.

Du kan även välja att blockera vissa typer av cookies, till exempel tredjepartscookies.

Om du vill läsa mer om cookies finns det bra information på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Personuppgiftspolicy /GDPR för Marlons måleri & design AB

Som UC guld företag i branschen följer Marlons måleri & design AB alla lagar och regler. Vi värnar om din/er integritet. Vi respekterar din rätt till skydd av personuppgifter. I denna personuppgiftspolicy beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som namn, adress, e-postadress, telefonnummer och eventuellt organisationsnummer / personnummer. Vi samlar även in information om de tjänster vi tillhandahåller till våra kunder.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster och för att kunna hålla kontakt med våra kunder. Vi använder personuppgifterna för att kunna göra offerter, ansökan om rut eller rot, fakturering samt för kommunicering med våra kunder om deras projekt. Vi kan även använda personuppgifter för marknadsföringsändamål, såsom att skicka ut nyhetsbrev och erbjudanden, givetvis får du alltid godkänna i förväg innan vi postar något.

Hur använder vi personuppgifterna?

Vi använder personuppgifterna för att utföra våra tjänster till våra kunder och för att uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder. Vi kan även använda personuppgifter för att kommunicera med kunder om nya tjänster och erbjudanden. Vi säljer inte personuppgifter till tredje part.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder. Personuppgifterna kan också sparas för att uppfylla rättsliga åtaganden eller för att skydda vår verksamhet.

Vem har tillgång till personuppgifterna?

Endast våra anställda har tillgång till personuppgifterna. Vi kan även använda tredjepartsleverantörer för att behandla personuppgifterna, exempelvis för att skicka ut nyhetsbrev eller för att hantera betalningar. Vi ser till att våra tredjepartsleverantörer följer gällande lagstiftning om dataskydd och att de inte använder personuppgifterna på annat sätt än vad vi har godkänt.

Vad är dina rättigheter?

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, att begära rättelse av felaktiga uppgifter och att begära radering av personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifter och att begränsa behandlingen av personuppgifter. Kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår personuppgiftspolicy.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna personuppgiftspolicy. Personuppgiftspolicyn kan ändras från tid till annan, till exempel om vi ändrar våra tjänster eller om det sker ändringar i gällande lagstiftning om dataskydd. Om vi gör ändringar i personuppgiftspolicyn kommer vi att meddela dig via vår webbplats eller genom att skicka ett meddelande till dig.

Hur skyddar vi personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna från obehörig åtkomst, användning, förstörelse eller ändring. Vi använder säkerhetsåtgärder som kryptering och lösenordsskydd för att skydda personuppgifterna.

Kontakta oss

Om du har frågor om vår personuppgiftspolicy eller om vår behandling av personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter, är du välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon. Våra kontaktuppgifter finns på vår webbplats. info@marlonsmaleri.se

Tack för att du väljer Marlons Måleri & Design AB med organisationsnummer 559038-1546 Vi värnar om din integritet och gör allt vi kan för att skydda dina personuppgifter.

Detaljerad offert
Såklart helt gratis!