Varför grundmålar man inomhus?

Varför grundmålar man inomhus? Att välja rätt grundfärg är viktigt för att uppnå ett lyckat resultat. Om ytan är slät och har bra bärighet kan du välja en grundfärg som är tunnare och mindre täckande. Om ytan däremot är ojämn och har sämre bärighet krävs en grundfärg som är tjockare och mer täckande. Ett annat tips är att använda sig av en grundfärg som liknar den färg som ska målas på för att få ett jämnt och enhetligt resultat.

Genom att skapa en grov yta på väggen med hjälp av grundmålning kan du öka vidhäftningen av den nya ytan och undvika problem som flagnande färg eller lossnande tapeter. Så även om grundmålning inte är ett absolut måste är det definitivt ett steg som rekommenderas för att uppnå bästa möjliga resultat.

Varför grundmålar man inomhus

Innan du grundmålar inomhus ska du kontrollera väggarna

  • Kontrollera ytans bärkraft genom att stryka handen över väggen. Om det bildas ett vitt pulver på händerna, behöver du rengöra väggen med en grov borste före grundning. Om färglagret kan tvättas bort med vatten, kan det vara limfärg som kräver noggrann borttagning med borste och vatten. När väggen har torkat, grundmåla den.
  • Testa ytans uppsugningsförmåga genom att trycka en fuktig svamp mot väggen. Om en synlig fläck återstår, har väggen för stor uppsugningsförmåga. Du kan också testa genom att spruta vatten på väggen med en sprayflaska. Om vattnet sugs upp snabbt och väggen färgas mörk, har den också för stor uppsugningsförmåga. Grundmålning reducerar uppsugningsförmågan och ger ett bättre slutresultat.
  • Testa ytans häftförmåga genom att använda tejptestet. Tryck en bit maskeringstejp mot väggen och dra av den. Om gammal färg eller putsbitar lossnar, behöver det gamla färglagret tas bort och eventuella skador på putsen spacklas. Därefter grundmålas ytan.

Vilken grundfärg beror på väggen

För att lyckas med invändigt måleri är det viktigt att använda grundfärg, särskilt om väggen har en mörkare färg än den valda kulören. Detta minskar behovet av flera lager av den dyrare kulören. Om du ska byta material på väggen behöver du spackla och slipa eventuella skador och hål och sedan använda grundfärg för att undvika att spacklet syns genom den vanliga färgen.

Det är viktigt att göra underarbetet korrekt för att undvika problem. Även om det kan verka enkelt att måla, har en professionell målare genomgått en utbildning och har den nödvändiga skickligheten för att utföra jobbet på ett professionellt sätt.

Källa: https://viivilla.se/inredning/farglara/mala-inomhus/

Detaljerad offert
Såklart helt gratis!