Vilken fasadfärg ska man välja?

För att få en långvarig och vacker fasad är det viktigt att välja en högkvalitativ fasadfärg. Vid fasadmålning är valet av kulör avgörande för att skapa rätt uttryck för husets fasad, inklusive sockel, dörrar, fönster och fönsterfoder. Om huset är helt omålat krävs förbehandling innan man väljer bland de många olika färgtyperna som finns på marknaden. För de som redan har målat sitt hus är det ofta bäst att välja samma typ av färg som tidigare använts för att uppnå bästa resultat.

Vilken fasadfärg ska man välja

Vilken typ av fasad har du?

När du ska välja färg till din fasad är det viktigt att tänka på vilken typ av material din fasad består av. Träfasader är den vanligaste typen i Sverige, men även puts, tegel och plåt förekommer. För varje materialtyp finns det lämpliga färgtyper att välja mellan för bästa resultat och hållbarhet.

  • Till träfasader är alkydolja och akrylat vanligt förekommande.
  • Putsfasader passar bra med akrylatfärger, silikat och silikonemulsion.
  • Plåtfasader målas bäst med akrylatfärger anpassade till plåt
  • Tegelfasader bör först slammas innan de målas med silikatfärg för att uppnå optimal hållbarhet.

Så vilken fasadfärg ska man välja?

Titta på husets stil – När du ska välja färg till huset är det viktigt att utgå från husets stil. Kulörer och kulörkombinationer kännetecknar olika tidsperioder.

Mörkt eller ljust hus – Fundera över om du ska välja en mörk eller ljus kulör till ditt hus. Det beror på omgivningen och husets storlek. Mörka färger får huset att se mindre ut, medan ljusa färger gör att det upplevs större. Ljusa färger passar bra vid öppna ytor eller vid vatten medan mörka hus passar bra bland skog och växtlighet.

Framhäv eller dölj med kulörvalet – Stor kontrast mellan kulören på fasaden och kulören på detaljerna gör att fokus hamnar på detaljerna. Använd samma kulör på alla ytor eller ton i ton om du vill skapa ett avskalat uttryck.

Provmåla alltid – Måla upp alla kulörer tillsammans för att se hur de upplevs när de kombineras tillsammans och få en föraning kring slutresultatet.

Källa: https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/vara-tester/test-av-utomhusfarger

Detaljerad offert
Såklart helt gratis!